Skip to main content

EB5008

EB5008 to urządzenie, które współpracując z centralkami sterującymi drzwiami CU5000, CU50EN lub CU50ENSVN gwarantują możliwość zarządzania wielowyjściowymi
systemami, tj. dostępem do poziomu windy, systemami roletowymi i systemami barier, włączaniem/wyłączaniem urządzeń.

Funkcje główne
· Maksymalnie 16 przekaźników EB5008 można podłączyć szeregowo do 1 centralki sterującej drzwiami, co umożliwia zarządzanie maksymalnie 128 wyjściami.
· Każde wyjście posiada uprawnienia dostępu użytkownika (do uruchamiania) sterowane przez oprogramowanie.
· Kompatybilność ze wszystkimi czytnikami naściennymi Mifare SALTO oraz centralkami sterującymi drzwiami CU5000, CU50EN lub CU50ENSVN.
· Wymagane natężenie prądu 12V/500mA 6VA adapter w zestawie.
· Przekaźnik 8 zakresów (Maksymalnie 16 EB5008 szeregowo, co  razem daje 128 wyjść przekaźnikowych).

Certyfikaty
· CE: 89/336/EEC (Kompatybilność elektromagnetyczna).
· CE EN 55022 (1994), class B.
· CE EN 50082 (1997).