Skip to main content

CU50ENSVN

SALTO CU50ENSVN to centralka sterująca online, która może być połączona z 1 lub 2 czytnikami naściennymi, posiada 2 wyjścia sterujące przekaźnika oraz możliwość działania w sieci wirtualnej SALTO – SVN. Karty są automatycznie uaktualniane wraz z ostatnio wprowadzonymi zmianami w planie dostępu. Historia zdarzeń określonego
użytkownika jest zapisywana na PC i dostarczana jest dokładna informacja odnośnie stanu baterii. Ciągła regularna aktualizacja czarnej listy anulowanych nośników identyfikacyjnych odbywa się po prostu poprzez stosowanie kart w sieci, rozsyłanie aktualnych informacji odnośnie dostępu po całym budynku poprzez samodzielne zamki offline. Funkcje kontroli dostępu można zmieniać w oprogramowaniu SALTO. Następnie te zmiany wprowadza się w jednostkach sterujących w czasie rzeczywistym. Stałe połączenie sieciowe pozwala na zastosowanie wszystkich funkcji online, takich jak: stan
monitorowania drzwi, zdalne sterowanie otwieraniem drzwi oraz funkcja raportu „roll call”.

Funkcje główne
· Centralka sterująca online oparta na protokole IP.
· Połączenie z dwoma czytnikami naściennymi, odczyt wejścia i
wyjścia, dostępność funkcji „anti-passback” poprzez połączenie z
dwoma czytnikami naściennymi.
· Dwa wyjścia przekaźnikowe.
· Możliwość zamiany na centralkę CU50ENSVN.
· Kompatybilność z przekaźnikiem SALTO EB5008 sterującym do 128
wyjściami przekaźnikowymi do sterowania windami etc.
· Do stosowania z wszystkimi czytnikami naściennymi SALTO (oprócz
WRM1000).
· Można stosować z SALTO WRMKP w celu podwójnej identyfikacji
(nośnik + numer PIN).
· Wirtualna sieć SALTO (SVN) umożliwia prowadzenie kontroli wejść
użytkowników posiadających identyfikatory
· Wejście dla przycisku wyjścia (RTE – Request to exit).
· Monitorowanie drzwi i ochrony przeciwsabotażowej poprzez
wejście stykowe.
· Wejście do kontroli statusu drzwi.

Możliwości wirtualnej sieci SALTO:
· Dodawanie lub usuwanie prawa dostępu na nośnikach
identyfikacyjnych w dowolnym czasie.
· Zdolność potwierdzenia daty wygaśnięcia ważności karty
elektronicznej na każdym czytniku naściennym online w sieci SVN.
· Dodanie zabezpieczenia poprzez dodatkowe uwierzytelnione
procedury weryfikacji obejmujące kody PIN, jak również możliwość
zablokowania karty w systemie.
· Kontrola wejść użytkowników na karcie pozwala śledzić
przemieszczanie pracowników i gości.
· Informacje odnośnie mocy konkretnej baterii są zapisywane na
każdej karcie – dla pracowników lub gości – i przesyłane
z powrotem do oprogramowania sterującego komputerem PC za
pomocą jakiegokolwiek zaktualizowanego czytnika. Odbywa się to
tylko przy wykorzystaniu systemu.
W przypadku utraty połączenia z siecią data wygaśnięcia może
zostać przesunięta.

Funkcje online:
· Zmiany w kontroli dostępu wprowadzane w czasie rzeczywistym:
· Monitorowanie na żywo wejść i wyjść użytkowników poprzez
centralkę sterującą.
· Kontrola zdarzeń w czasie rzeczywistym.
· Stan monitorowania dla drzwi forsowanych oraz alarm dla
drzwi, które zostały otwarte.
· Zdalne otwieranie drzwi za pomocą oprogramowania.
· Zablokowanie drzwi lub ustawienie awaryjnego otwarcia drzwi
za pomocą oprogramowania.
· Centralka sterująca IP może zostać włączona w ustawieniach
raportu „roll call”, np. w celu monitorowania miejsca
przebywania użytkownika, kontroli parkowania etc.
· Pełni funkcję koncentratora maksymalnie 40 przerywników prądu
ESD online.
· Podłączenie do standardowej sieci Ethernet /WIFI.
· Pełni funkcję koncentratora maksymalnie 40 przerywników prądu
ESD online.
· Cała łączność pomiędzy jednostką sterującą, a komputerem PC jest
zabezpieczona i zakodowana. Dodatkowo centralka sterująca IP jest
zabezpieczona algorytmem 3DES i procedurą wyzwanie-odpowiedź
(challenge/response) w celu podwyższenia poziomu
Bezpieczeństwa

Certyfikaty
· CE EN55022 (1994), Class B.
· CE EN 61000-6-1 (2001).
· CE EN 61000-6-2 (2001).
· CE EN 61000-4-2 (1995).
· CE EN 61000-4-3 (1995).
· CE EN 55024 (1998).