Skip to main content

CU50EN

SALTO CU50EN jest centralką sterująca (opartą na protokole IP), która jest połączona z 1 lub 2 czytnikami naściennymi i posiada 2 wyjścia sterujące przekaźnika. Zmiany w kontroli dostępu można przeprowadzić w oprogramowaniu SALTO, a następnie wprowadzić w centralce sterującej w czasie rzeczywistym. Poprzez połączenie sieciowe Ethernet / WIFI,
centralka pozwala na zastosowanie pełnego kompletu funkcji online takich jak, stan monitorowania drzwi, zdalne sterowanie otwieraniem drzwi oraz funkcja raportu „roll call” („sprawdzanie obecności” – w sytuacjach zagrożenia pracownicy mają obowiązek wylogować się z systemu przy wcześniej ustalonym punkcie).

Funkcje główne
· Centralka sterująca online oparta na protokole IP.
· Połączenie z dwoma czytnikami naściennymi, odczyt wejścia i wyjścia, dostępność funkcji
„anti-passback” poprzez połączenie z dwoma czytnikami naściennymi.
· Dwa wyjścia przekaźnikowe.
· Możliwość zaktualizowania do CU50ENSVN.
· Kompatybilność z przekaźnikiem SALTO EB5008 sterującym do 128 wyjść i przekaźników
do sterowania windami etc.
· Do stosowania z wszystkimi czytnikami naściennymi SALTO (oprócz WRM1000).
· Można stosować z SALTO WRMKP w celu podwójnej identyfikacji (nośnik + numer PIN).
· Wejście dla przycisku wyjścia (RTE – Request to exit).
· Monitorowanie drzwi i ochrony przeciwsabotażowej poprzez wejście stykowe.
· Wejście do kontroli statusu drzwi.

Funkcje online
Zmiany w kontroli dostępu wprowadzane w czasie rzeczywistym:
· Nieustanne monitorowanie wejść i wyjść użytkowników poprzez centralkę sterującą.
· Kontrola zdarzeń w czasie rzeczywistym wbudowana do oprogramowania.
· Stan monitorowania dla drzwi forsowanych oraz alarm dla drzwi, które zostały otwarte.
· Zdalne otwieranie drzwi za pomocą oprogramowania.
· Zablokowanie drzwi lub ustawienie awaryjnego otwarcia drzwi za pomocą oprogramowania.
· Centralka sterująca IP może zostać włączona w ustawieniach raportu „roll call”, np. w celu monitorowania miejsca przebywania użytkownika, kontroli parkowania etc.
· Pełni funkcję koncentratora maksymalnie 40 przerywników prądu ESD online.
· Podłączenie do standardowej sieci Ethernet /WIFI.
· W przypadku przerwania połączenia centralka działa offline.
· Cała łączność pomiędzy centralką sterującą IP, a komputerem PC jest zabezpieczona i zakodowana. Dodatkowo centralka CU jest zabezpieczona algorytmem 3DES i procedurą wyzwanie-odpowiedź w celu podwyższenia poziomu bezpieczeństwa.
· Anulacja usuniętych kart.

Certyfikaty
· CE EN55022 (1994), Clase B.
· CE EN 61000-6-1 (2001).
· CE EN 61000-6-2 (2001).
· CE EN 61000-4-2 (1995).
· CE EN 61000-4-3 (1995).
· CE EN 55024 (1998).