Skip to main content

Bezprzewodowy system kontroli dostępu Salto KS

Jest to bezpieczny, bezprzewodowy system przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw jak również  dla odbiorców indywidualnych. Znany już jako CLAY by SALTO.
Elektroniczny system kontroli dostępu oparty na chmurze, który dzięki swojej elastyczności daje swobodny i wolny dostęp do zarządzania.

Kontrola dostępu w czasie rzeczywistym z każdego miejsca

Zalety systemu:
* koniec  z wymianą zamków w chwili zagubienia klucza
wystarczy prosta blokada zagubionego nośnika i nadanie dostępu nowemu
* kontrola dostępu (kto, gdzie i kiedy)
aplikacja do zarządzania pozwala w indywidualny sposób sprawdzić kto może otwierać danie drzwi
i w jakim przedziale czasowym
* zdalne otwieranie drzwi
za pomocą bezpiecznej technologii jednorazowych kodów, użytkownicy mają możliwość
zdalnego otwarcia drzwi przy użyciu swojego smartphone.
* powiadomienia  aktywności drzwi

JAK DZIAŁA SYSTEM SALTO KS ?

SALTOSK.COM i MOBILNA APLIKACJA
Twoje konto na portalu jest miejscem, z którego możesz otwierać drzwi, tworzyć grupy dostępu, zarządzać użytkownikami i sprawdzać  wszystkie zdarzenia z drzwi zarówno z Twojego komputera jak również z każdego innego urządzenia mobilnego.

IQ
urządzenie jest centrum systemu KS  – hub. Znajduje najlepszą łączność  do komunikacji pomiędzy zamkami a aplikacją.


ZAMKI ELEKTRONICZNE
elektroniczne zamki KS SALTO zostały zaprojektowane tak aby mogły pasować do różnych typów  drzwi, nawet do drzwi wąsko profilowych. Zamki mogą być również wykorzystywane na zewnątrz.

TAG
po przyłożeniu breloka RFID – TAGa  do zamka, w  przeciągu sekundy użytkownik może otworzyć drzwi – zawsze zgodnie ze swoimi dostępami!

WYGODNA KONTROLA I BEZPIECZEŃSTWO

Brak konieczności  instalacji oprogramowania, skalowanie do dowolnego urządzenia i bezpieczne logowanie – najważniejsze cechy  systemu, który pozwala nam na swobodne zarządzanie dostępem do drzwi.  Dzięki aplikacji możemy bezproblemowo zarządzać zamkami, dostępami użytkowników oraz powiadomieniami.

KOMUNIKACJA ZE WSZYSTKIMI DRZWIAMI W CZASIE RZECZYWISTYM

IQ

IQ otrzymuje wszystkie zmiany wykonane w aplikacji i przekazuje je do wszystkich zamków w kilka sekund. IQ stanowi centrum systemu, odległość pomiędzy zamkiem a IQ wynosi do 10 metrów.

ZAKTUALIZUJ SWOJE DRZWI

PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DLA WIĘKSZOŚCI TYPÓW DRZWI

Bezprzewodowe zamki SALTO KS bezpośrednio komunikują się z IQ. Dowolna kombinacja zamków elektronicznych w systemie  do zarzadzania dostępem w Twoim obiekcie a nawet do kilku różnych obiektów w jednym systemie.

Do zabezpieczenia drzwi można wybrać okucia SALTO XS4 KS, wkładki GEO KS lub  dostępne również czytniki naścienne do sterowania np. elektrozaczepem.

NIGDY WIĘCEJ DORABIANIA KLUCZY
TAGI SALTO KS

Jeden TAG zastępuje cały pęk kluczy i zawiera uprawnienia dostępu do poszczególnych drzwi.
To rozwiązanie pozwala nam na łatwe przyznawanie dostępów naszym współmieszkańcom, pracownikom  a nawet stałym kontrahentom, którzy okresowo potrzebują otwierać wyznaczone pomieszczenia. Wystarczy wydać TAGa określonej osobie i wyznaczyć w aplikacji w jakim przedziale czasowym może otwierać dane drzwi.

W przypadku zagubienia TAGa wystarczy zablokować go w aplikacji i wydać nowy.
System informuje nas jeśli ktoś będzie próbował otworzyć drzwi zagubionym TAGem.