Skip to main content

Oprogramowanie

Oprogramowanie SALTO Pro Access Software zostało opracowane jako potężne narzędzie zarządzające systemem kontroli dostępu. Jego funkcje pozwalają cieszyć się możliwie jak najskuteczniejszą kontrolą dostępu.
Oprogramowanie Pro Access potrafi zarządzać ogromną liczbą drzwi i biorąc pod uwagę fakt, iż większa część informacji dotyczących kontroli dostępu jest zapisywana bezpośrednio na kartach, to samo zarządzanie sprowadza się po prostu do zarządzania kartami. W ten sposób aktualizując karty można szybko uaktualnić większość związanych z kontrolą dostępu procesów autoryzacji użytkowników, takich jak dodawanie / usuwanie drzwi, stref czasowych, kalendarzy etc. Oprogramowanie Pro Access potrafi o wiele więcej. Dzięki zaawansowanym funkcjom oprogramowania Pro Access jest jednocześnie jednym z najprostszych w obsłudze i jednym z najpotężniejszych programów zarządzających kontrolą dostępu niezależnych urządzeń oraz urządzeń IP online zintegrowanych na jednej platformie.
Prosta obsługa
Zbudowany z myślą o użytkownikach i drzwiach oprogramowanie Pro Access posiada prosty w obsłudze interfejs umożliwiający szybkie ustalenie planu dostępu w możliwie jak najkrótszym czasie. Użytkownicy i drzwi posiadają swoją własną obszerną konfigurację ekranu w celu uproszczenia nawigacji, gdzie można wybierać spośród szeregu wariantów, aby ustalić uprawnienia dostępu użytkownika i drzwi dokładnie według indywidualnych potrzeb klienta. Ten sam ekran, w celu jeszcze większego uproszczenia, także wyświetla komunikat o potrzebie wykonania jakiejś czynności. Może to być na przykład konieczność aktualizacji drzwi, wymiany baterii, aktualizacji kart użytkowników itd. Wszystkie te komunikaty są wyświetlane w jednym oknie z wszystkimi wariantami dostępnymi po kliknięciu myszką.

Wyświetlanie informacji odnośnie sytuacji na terenie budynku i przejęcie kontroli
Oprogramowanie Pro Access posiada wiele różnorakich funkcji, które pomagają zrozumieć, co się dzieje na terenie budynku. Program zapewnia bezpośrednie monitorowanie jednostek sterujących online, funkcję raportów „roll call” odnośnie lokalizacji użytkowników oraz możliwość prowadzenia dynamicznej rejestracji zdarzeń. Wszystko to w połączeniu z technologią wirtualnej sieci, aby automatycznie dostarczyć niezbędne informacje z urządzeń offline, w celu śledzenia i kontroli, kto i kiedy ma dostęp, do których drzwi na terenie całego budynku. Dodatkowo zapis rejestracji zdarzeń można przefiltrować w celu usunięcia niepotrzebnych informacji, żeby wygenerować raport
dostosowany do indywidualnych potrzeb. Taki raport można następnie przesłać do pliku tekstowego lub do Excela w celu dokonania analizy.
Platforma do obsługi działów
Dział SALTO Pro Access umożliwia zarządzanie różnymi stronami, każda ze swoimi własnymi użytkownikami i drzwiami. Można zarządzać różnymi działami oraz licznymi stronami na całym świecie nawet, kiedy są zdalnie lokalizowane poprzez sieć WAN, używając struktury działowej. Każdy operator działu lub menedżer zajmujący się dostępem lokalnym może samodzielnie zarządzać swoją własna stroną, ale może też udostępnić wejście użytkownikom z innych stron lub działów. Globalne narzędzie zarządzające używane na całym świecie.

Podłącz swoją aplikację do zsynchronizowanej bazy danych SALTO
Można kontynuować korzystanie z ogromnej bazy danych w oprogramowaniu.Zsynchronizowana baza danych SALTO pozwala zaoszczędzić czas i zasoby.Możliwości wirtualnej sieci SALTO (SVN)
Technologia SVN jest częścią oprogramowania SALTO Pro Access RW. Technologia ta jest modułem, który usprawnia oprogramowanie kontroli dostępu przenosząc je na kolejny poziom bezpieczeństwa.SALTO Pro Access oraz technologia SVN umożliwiają, na życzenie, dodawanie lub usuwanie prawa dostępu dla identyfikatorów, programowanie w 256 różnych strefach czasowych i wiele więcej.Można aktualizować czas / dni dostępu przy wykorzystaniu do 256 różnych kalendarzy; można uwierzytelnić jakiekolwiek zmiany dokonane w planie dostępu przy każdym czytniku naściennym online w sieci SVN. Można też zwiększyć poziom bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie dodatkowych uwierzytelnionych procedur weryfikacji, np. kody PIN, jak również możliwość zablokowania karty w systemie.Rejestracja zdarzeń na karcie może okazać się przydatna, aby śledzić przemieszczanie się pracowników i gości, lub pobrać dane odnośnie mocy konkretnej baterii zamka. Dane te są zapisywane na każdej karcie współpracującej z zamkiem – dla pracowników lub gości – i przesyłane z powrotem do PC.Wszystko to wydłuża listę unikalnych zalet, które ułatwiają obsługę i to tylko SALTO stać na taką ofertę.
Kontrola dostępu z możliwościami online w czasie rzeczywistym – nawet na odległość
Oprogramowanie SALTO Pro Access umożliwia monitorowanie alarmów drzwi w czasie rzeczywistym poprzez centralki IP sterujące drzwiami online.Wykorzystuje protokoły komunikacji TCP IP umożliwiając kontynuowanie korzystania z dotychczasowej sieci IP i radzi sobie z dużą liczbą centralek IP sterujących drzwiami w tym samym systemie. Jest także wysoce uniwersalne umożliwiając zmianę uprawnień konfiguracji dostępu do drzwi jednym kliknięciem myszki.Zabadano także o funkcjonalność wielopozycyjną. Liczne stacje robocze można skonfigurować, aby w razie potrzeby zarządzały systemem, co zwiększa elastyczność pracy. Przez wykorzystanie sieci WAN można zdalnie zarządzać różnymi budynkami w różnych lokalizacjach i miastach a całym świecie.Kontrola dostępu w czasie rzeczywistymOprogramowanie Salto Pro Access umożliwia użytkownikom zarządzanie i kontrolowanie wejść i wyjść w danym budynku w czasie rzeczywistym. Jego wszechstronny zakres funkcji  pozwala na uzyskanie tego co najlepsze w kontroli dostępu, czyli bezpieczeństwa. Przy zaledwie kilku kliknięciach myszki komputer może modyfikować i aktualizować pojedyncze okucia, kontrolować status drzwi w czasie rzeczywistym oraz uzyskać informacje, kto i kiedy poruszał się po budynku. Pozwala na bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.Dzięki oprogramowaniu Salto Pro Access można zarządzać okuciami w trybie on-line, jak również on-line. Przy współpracy Software z technologią SVN możliwe jest natychmiastowe wyeliminowanie zgubionych lub skradzionych kluczy (kart).
Łatwość przystosowania
Zbudowane z myślą o użytkownikach i drzwiach oprogramowanie Pro Access posiada prosty w obsłudze interfejs umożliwiający szybkie i bezbłędne ustalenie planu dostępu w możliwie jak najkrótszym czasie.System oferuje ogromną liczbę wariantów, w tym konfiguracje czasu DTS, 256 różnych stref czasowych, 256 okresów pracy drzwi oraz 256 różnych kalendarzy, użytkownicy mogą otrzymać poziomy dostępu oraz / lub dostęp do konkretnych drzwi, umożliwiając dostosowanie oprogramowania do swoich indywidualnych wymagań.Pro Access umożliwia także dostosowanie profilu operatora zarządzającego programem do indywidualnych potrzeb, organizując zadania i funkcje do wykonania przez indywidualnych operatorów. A dodatkowo, niesamowicie przydatną funkcją będzie nowo wprowadzona automatyczna funkcja wyrobienia klucza dostępu.Pozwala to na zdalne edytowanie kart większej grupy użytkowników, likwidując potrzebę indywidualnego uwierzytelniania każdej karty użytkownika osobno.

Bezpieczeństwo
Pro Access jest wysoce bezpiecznym oprogramowaniem. Operatorzy logują się do systemu po wprowadzeniu kodowanego hasła, co definiuje ich poziom uwierzytelnienia. Komunikacja pomiędzy PC a urządzeniami online (centralki IP sterujące drzwiami oraz samodzielne urządzenia) jest także kodowana w celu zapewnienia dodatkowej ochrony.W wersjach z oprogramowaniem SQL użytkownicy maja możliwość korzystania z uwierzytelniania Windows™ lub SQL, aby prowadzić bazy danych. W razie potrzeby taka baza danych może zostać umieszczona na zdalnym serwerze, który można dodatkowo zabezpieczyć wprowadzając kolejny stopień ochrony urządzeń IT.Wreszcie, poza standardowym zabezpieczeniem wiarygodności DESfire (to jest algorytm 3DES w przypadku DESfire), SALTO opracował zaawansowany algorytm, aby zapobiec klonowaniu kart.Oprogramowanie Pro Access automatycznie używa tego algorytmu, aby potwierdzić uwierzytelnienie każdej karty, sprawdzając czy karta jest autentyczna i czy została legalnie wydana konkretnemu użytkownikowi.Pamięć ROM oprogramowania Pro Access
Pamięć ROM oprogramowania Pro Access jest idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy zarządzają budynkami małej i średniej wielkości i nie potrzebują jeszcze tych wszystkich możliwości, które oferuje system Pro Access, gdzie wszystkie dane znajdują się na karcie.Jest to idealne rozwiązanie do pracy z naszym nowym XS4 rozbudowywanym systemem elektronicznych zamknięć, który w jednym łatwym w obsłudze pakiecie zapewnia użytkownikom pełną kontrolę nad ich wszystkimi elektronicznymi zamkami oraz kartami poprzez jedną bazę danych.Pamięć można dostosowywać do indywidualnych potrzeb pozwalając na dodawanie użytkowników i drzwi, grup użytkowników i stref oraz ustawianie okresów pracy drzwi i trybów otwarcia, które w razie konieczności sterują automatycznym otwarciem i zamknięciem drzwi.A jeśli system kontroli dostępu wymaga modernizacji, Pro Access ROM można w każdej chwili zamienić na system, gdzie wszystkie dane znajdują się na karcie bez konieczności wymiany żadnego okucia.Oprogramowanie hotelowe do zarządzania systemem

SALTO opracował oprogramowanie hotelowe HAMS (Hotel Access Management Software), aby, z pomocą jednego łatwego w obsłudze systemu, umożliwić hotelom łatwą kontrolę dostępu oraz sprawne zarządzanie kontrolą dostępu gości.HAMS można stosować w każdego rodzaju hotelach, tych gdzie pieczę należy trzymać nad niewielką liczbą pokoi, jak i w tych największych hotelach, gdzie kontrolą należy objąć tysiące pokoi. Oprogramowanie oferuje szeroki wachlarz funkcji i narzędzi usprawniających kontrolę wszystkich pokoi gości online i offline, jak również tylnych drzwi z jednego miejsca sterowania.Oprogramowanie jest kompatybilne z większością programów do zarządzania budynami, m.in. Micros Fidelio, New Hotel, Protel, TBC etc oraz może być wykorzystane do zarządzania inteligentnymi przerywnikami prądu SALTO (ESD).Pełne oprogramowanie SALTO HAMS zawiera moduł pozwalający na zaktualizowanie tego oprogramowania kontroli dostępu do kolejnego poziomu zabezpieczeń. Z oprogramowaniem SALTO HAMS oraz technologią wirtualnej sieci SVN, można w dowolnym czasie dodawać lub usuwać prawa dostępu dla konkretnych identyfikatorów, programować w 256 różnych strefach czasowych etc.Oprogramowanie daje możliwość aktualizacji zadań, zmieniając czasy / dni dostępu przy wykorzystaniu do 256 różnych kalendarzy; zatwierdzania wszelkich zmian wprowadzonych w planie dostępu przy pomocy czytnika naściennego online w SVN.Oprogramowanie daje możliwość zwiększenia zabezpieczeń poprzez dodatkowe uwierzytelnione i zatwierdzone procedury, w tym kody PIN, jak również możliwość zablokowania karty w systemie (wciągnięcie na tzw. „czarną listę”).Rejestracja zdarzeń na karcie może okazać się przydatna, aby śledzić przemieszczanie się pracowników i gości, lub pobrać dane odnośnie mocy konkretnej baterii zamka. Dane te są zapisywane na każdej karcie współpracującej z zamkiem – dla pracowników lub gości – i przesyłane z powrotem do PCWszystko to powiększa listę unikalnych zalet, które ułatwiają obsługę i to tylko SALTO stać na taką ofertę.

Funkcje techniczne
– Do 64000 użytkowników.
– Do 64000 drzwi i zamków typu i-Locker.
– Profil operatora zabezpieczony hasłem.
– 256 kalendarzy.
– 256 okresów pracy drzwi.
– 256 stref czasowych.
– Dostępny z bazą danych SALTO lub kompatybilny z bazą danych MS-SQL Server.
– Komunikacja z jednostkami online przy użyciu protokołu TCP IP przy wykorzystaniu dostępnych sieci LAN i WAN i przy zachowaniu zakodowanych protokołów dla bezpieczeństwa.
– Możliwość programowania wielopozycyjnych systemów.Wersje oprogramowania
– Pro Access 100 i HAMS 100 R&W, do 100 użytkowników i 4 pary drzwi online
– Pro Access 500 i HAMS 500 R&W, do 500 uzytkowników i 8 par drzwi online
– Pro Access Excellence i HAMS Excellence R&W, do 64000 użytkowników i 16 par drzwi online
– Pro Access Connected i HAMS Connected R&W, do 64000 użytkowników i nieograniczona liczba drzwi online
– Pro Access Department Operator i HAMS Department Operator, do 64000 użytkowników, nieograniczona liczba drzwi online oraz zarządzanie przez operatora działu.Wymagania techniczne
– System operacyjny: Windows Vista, XP, 98, Millenium, 2000, Windows Server 2003 lub Windows Server 2008.
– Pamięć RAM: 64MB (min.), 128MB, (zalecane).
– Dostępne miejsce na twardym dysku: 50 MB. (Wartość w przybliżeniu, w zależności od bazy danych).
– MDAC wersja 2.1 lub nowsza.
– Procesor: Pentium II.
– Stacja dysków CD.
– Port USB.
– MS-SQL Server Express, MS-SQL Server 2005 lub MS-SQL Server 2008 (dla bazy danych SALTO SQL).