Skip to main content

WRADAPT

WRADAPT SALTO Adapter czytnika naściennego

Adapter czytnika naściennego SALTO pozwala na zintegrowanie z elementami zewnętrznymi takimi jak system kontroli czasu pracy i obecności pracownika, terminal POS etc. Adapter czytnika naściennego został zaprojektowany, aby odczytywać dane z nośników RW (Read/Write – odczyt/zapis) i wysyłać je do urządzeń zewnętrznych. Z jednej strony jest on połączony z jakimkolwiek czytnikiem naściennym SALTO, a z drugiej strony z określonym
urządzeniem zewnętrznym. Dostępne interfejsy dla urządzeń zewnętrznych: RS232, OMRON i WIEGAND

Funkcje główne
· Konfiguracja za pomocą przełączników typu DIP w celu sterowania danymi
do odczytu oraz interfejsem dla urządzenia zewnętrznego.
· Wymagane napięcie: od 7 do 15V z urządzenia zewnętrznego. Opcjonalnie
zasilanie przy użyciu złącza gniazdo (ang. jack connector).
· Komunikacja z czytnikiem: kabel UTP CAT5.
· Komunikacja z urządzeniem zewnętrznym: 4-stykowa listwa prosta.
· Dane odczytywane przez WRADAPT: ROM CODE, TRACKS ON KEY, WIEGAND CODE.