Skip to main content

CUADAP

CUADAP SALTO Adapter jednostki sterującej

Adapter jednostki sterującej SALTO pozwala na zintegrowanie z elementami zewnętrznymi takimi jak systemy czasu i obecności. Adapter jednostki sterującej został zaprojektowany, aby umożliwić użytkownikom aktualizację swoich kart w punkcie odczytu, z którego
korzystają codziennie, np. w terminalu rejestracji czasu pracy (Time and Attendance terminal). Czytnik naścienny i centralka sterująca drzwiami SALTO aktualizuje i ponownie potwierdza ważność karty (patrz wszystkie funkcje CU50ENSVN), a następnie przesyła stosowne dane identyfikacyjne do urządzenia zewnętrznego, jak np. urządzenia
sterującego Rejestracją Czasu Pracy. Oznacza to, ze można mieć dostęp do drzwi z całą wygodą, jaką oferuje SALTO oraz jednocześnie kontrolować czas pracy pracowników. Adapter CU jest połączony z jednej strony z jakimkolwiek czytnikiem naściennym SALTO, a z drugiej strony z określonym urządzeniem zewnętrznym. Dostępne interfejsy dla urządzeń zewnętrznych: RS232, OMRON i WIEGAND.

Funkcje główne
· Konfiguracja za pomocą przełączników typu DIP w celu sterowania danymi
do odczytu oraz interfejsem z urządzeniem zewnętrznym.
· Wymagane napięcie: 12V z jednostki sterującej.
· Połączenie z adapterem CU: kabel UTP CAT5.
· Połączenie z urządzeniem zewnętrznym: 4-stykowa listwa prosta.
· Dane odczytywane przez CUADAPT: ROM CODE, TRACKS ON KEY, WIEGAND CODE